Відповіді на запитання

1. Якими законодавчими актами керується у своїй діяльності споживче товариство “Україна-Інвест-21 вік”?

 В першу чергу – це Статут Товариства та Закон України “Про споживчу кооперацію”, згідно з якими “споживча кооперація – це добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України”.

2. Чи є споживче товариство “Україна-Інвест-21 вік” компанією сіткового, багаторівневого маркетингу?

Ні. По – перше, у нас немає дистриб’юторів, ми не пропонуємо  товар для реалізації за подібною схемою. При вступі до товариства його членам нічого не продають (пакет документів чи якусь іншу продукцію) і не змушують його продавати.

По-друге, у жодній з наших програм не вживаються такі поняття, як сітковий, багаторівневий, одинарний чи бінарний маркетинг.

              Ми є споживчим товариством. А згідно зі статтею 9  (розділ IV, пункт 3) названого уже Закону  “власність споживчих товариств утворюється з внесків їх членів, прибутків, одержуваних від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством”.

3. Однак, у ваших програмах  присутній маркетинг-план, характерний для сіткових компаній?

 Пайовий фонд Товариства формується за рахунок різних видів господарської діяльності товариства, а також зі вступних та інших пайових внесків, що становлять значну його долю. З метою залучення громадян України до споживчого товариства та збільшення пайового фонду ми запозичили окремі види матричного плану. Він служить нам економічним інструментом, який  передбачає кілька рівнів залучення учасників та розподілу коштів. Участь у програмах дає можливість нагромадити певний капітал на безвідсотковій основі для придбання квартири, власного будинку чи автомобіля.

4. Чи вносяться вступні пайові внески у програми товариства?

 Вступаючи в споживче товариство, його член сплачує  вступний пайовий внесок у пайовий фонд Товариства, а не у його програми. Лише після сплати пайового внеску ви одержуєте право  брати участь у  програмах, або відмовитись від участі у них.

До речі, внести пайовий внесок і відкрити особистий рахунок, якщо Ви його не маєте, можна у будь-якому банку України.