Статут Товариства

Споживче товариство “Україна – Інвест – 21 вік” зареєстровано 16 липня 1999 року у Московській районній державній адміністрації м. Києва (свідоцтво про державну реєстрацію №14733).

Загальні положення
Цілі та напрямки діяльності Товариства
Членство, права та обов’язки членів Товариства
Вищий орган управління споживчого Товариства. Органи управління
Основи господарської діяльності
Власність Товариства
Реорганізація та ліквідація споживчого товариства

Загальні положення


Cпоживче товариство “Україна – Інвест – 21 вік” (в подальшому назване “Товариство”) є самостійною, демократичною організацією громадян України, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги об’єдналися для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.

Діяльність товариства будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарювання на основі ринкових відносин.

Відносини, пов’язані із створенням і діяльністю Товариства, регулюються чинним законодавством України. Основним документом, який регулює діяльність Товариства, є його Статут.

Товариство є юридичною особою за законодавством України з належною йому власністю і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації в Московській районній державній адміністрації м. Києва. Товариство відкриває розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку з своїм найменуванням, інші реквізити. Товариство незалежне у своїй діяльності від органів державного управління, політичних та інших громадських організацій.

Цілі та напрямки діяльності Товариства


Цілями і предметом діяльності товариства, встановленими цим Статутом, є здійснення спільного господарювання з метою поліпшення економічного і соціального стану членів Товариства.

Членство, права та обов’язки членів Товариства


Членство у Товаристві є індивідуальним або колективним. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають Статут і виявили бажання брати участь у досягненні цілей Товариства.
Колективними членами Товариства можуть бути будь-які юридичні особи, що поділяють його цілі та визнають Статут.