Відповіді на запитання

 

1. Якими законодавчими актами керується у своїй діяльності споживче товариство “Україна-Інвест-21 вік”?

 

 В першу чергу – це Статут Товариства та Закон України “Про споживчу кооперацію”, згідно з якими “споживча кооперація - це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

 

2. Чи є споживче товариство “Україна-Інвест-21 вік” компанією сіткового, багаторівневого маркетингу?

 

Ні. По – перше, у нас немає дистриб’юторів, ми не пропонуємо  товар для реалізації за подібною схемою. При вступі до товариства його членам нічого не продають (пакет документів чи якусь іншу продукцію) і не змушують його продавати.

По-друге, у жодній з наших програм не вживаються такі поняття, як сітковий, багаторівневий, одинарний чи бінарний маркетинг.

              Ми є споживчим товариством. А згідно зі статтею 9  (розділ IV, пункт 3) названого уже Закону  “власність споживчих товариств утворюється з внесків їх членів, прибутків, одержуваних від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством”.

 

3. Однак, у ваших програмах  присутній маркетинг-план, характерний для сіткових компаній?

 

 Пайовий фонд Товариства формується за рахунок різних видів господарської діяльності товариства, а також зі вступних та інших пайових внесків, що становлять значну його долю. З метою залучення громадян України до споживчого товариства та збільшення пайового фонду ми запозичили окремі види матричного плану. Він служить нам економічним інструментом, який  передбачає кілька рівнів залучення учасників та розподілу коштів. Участь у програмах дає можливість нагромадити певний капітал на безвідсотковій основі для придбання квартири, власного будинку чи автомобіля.

 

4. Чи вносяться вступні пайові внески у програми товариства?

 

 Вступаючи в споживче товариство, його член сплачує  вступний пайовий внесок у пайовий фонд Товариства, а не у його програми. Лише після сплати пайового внеску ви одержуєте право  брати участь у  програмах, або відмовитись від участі у них.

До речі, внести пайовий внесок і відкрити особистий рахунок, якщо Ви його не маєте, можна у будь-якому банку України.

 

 

5. Ви будуєте фінансову піраміду?

 

 Ні. Фінансова діяльність нашого товариства грунтується на знанні економічних законів, математичному розрахунку, які гарантують стабільну діяльність товариства.

В її основу  покладено добре відомий в економіці принцип мультиплікатора (множника). Початкове залучення до членства в Товаристві веде до зростання кількості його членів, пайового фонду та, відповідно, виплат з нього для матеріальної підтримки членів Товариства.

Переважна більшість так званих “пірамід” зазнали краху через завищені фінансові зобов’язання перед вкладниками. Останнім обіцяли необгрунтовано високі дивіденди та відсотки від вкладених коштів, сума яких в кінцевому результаті перевищувала суму надходжень.

Розмір виплат та позичок із нашого пайового фонду чітко регламентується умовами програм Товариства. Крім того, у так званих “пірамідах” основні кошти одержують ті, хто знаходиться на вершині піраміди. А це є несправедливо. У нас кошти ( до 82%) розподіляються рівномірно між усіма членами споживчого товариства, що гарантує нашу стабільність. Всі мають рівні можливості: як той член Товариства, який вступив до нього три роки тому, так і той, хто вступив щойно.

 

6. Чи повертається члену споживчого товариства вступний пайовий внесок?

 

 Ні, не повертається. Це його частка у пайовому фонді Товариства. Згідно зі Статутом Товариства повернення пайових внесків передбачено лише в одному випадку – за умови ліквідації споживчого товариства. В такому разі, після проведення відповідних розрахунків із державним бюджетом та іншими кредиторами, пайовий фонд товариства розподіляється порівну між його членами в залежності від їх частки у пайовому фонді. Повернення пайових внесків за інших умов поставило б під загрозу нормальне функціонування самого Товариства.

 Якщо сума вступного пайового внеску відчутно відібється на Вашому сімейному бюджеті, ми радимо Вам добре подумати, зважити свої можливості перед тим, як вступати до Товариства. Вступивши до споживчого товариства, кожний його член тим самим допомагає матеріально іншим членам Товариства.

 

7. Які гарантії того, що споживче товариство виконає свої зобов'язання?

 

 По-перше, це обумовлюється відповідними договорами, які укладаються між кожним членом Товариства і самим Товариством.

По друге, всі взаємовідносини між товариством та його членом регламентуються Статутом Товариства та його програмами, які затверджені правлінням Товариства.

 У випадку невиконання Товариством своїх зобовязань перед членом Товариства він має право звернутись з позовом до суду. За більш ніж три роки діяльності Товариства жодного подібного випадку не було.

 Товариство чітко виконує свої зобов'язання перед його членами. Протягом трьох днів з дати отримання необхідних реквізитів, належні за умовами програм кошти перераховуються на особисті рахунки членів Товариства.

 

8. Чи є серед засновників Товариства іноземні громадяни, а у пайовому фонді – іноземний капітал?

 

Заснували Товариство українські громадяни. Іноземного капіталу немає. Всі кошти зберігаються в українських банках, за кордон не вивозяться. Товариство працює тільки за безготівковим розрахунком, бо ми знаємо: там, де є готівка – можливі зловживання і обман.

 Ми ретельно сплачуємо всі податкові платежі, але робимо все можливе, щоб, не порушуючи українського законодавства, мінімізувати їх на законних підставах як для Товариства, так і для його членів.

 

Споживче товариство “Україна-Інвест-21 вік” –це одна з перших вітчизняних компаній подібного типу, яка довела свою спроможність працювати у складних умовах українського ринку.

 

Правління споживчого товариства

“Україна-Інвест-21 вік”